Wizyty

Jak przebiegają wizyty?

I wizyta - trwa do 1,5 godziny. Obejmuje:

  • wywiad żywieniowy z elementami wywiadu lekarskiego
  • edukację żywieniową
  • wstępne zalecenia żywieniowe
  • ważenie, mierzenie, wyznaczanie i interpretację podstawowych wskaźników antropometrycznych

Wizyta kontrolna Trwa do 45 minut i obejmuje:

  • analizę postępów w diecie
  • edukację żywieniową
  • ważenie, mierzenie, interpretację wskaźników wagowo-wzrostowych

Uwaga!
Jadłospisy układam INDYWIDUALNIE ! Nie ma u mnie czegoś takiego, jak jadłospis z szuflady!