Coaching i psychoterapia

Każdy Klient ma wszystkie zasoby, których potrzebuje,
aby osiągnąć sukces, ale może nie być tego świadomy.

Milton Erickson

Oferujemy Państwu opiekę nie tylko dietetyczną, lecz również i psychologiczną.

Spotkania z coachem pozwolą znaleźć w sobie odpowiednią motywację do wprowadzenia zmian w odżywianiu, zrozumieć przyczyny popełnianych błędów żywieniowych, umożliwią radzenie sobie z emocjami.

Czym jest coaching?

  • Odkrywaniu i uwalnianiu uśpionych zdolności, możliwości, potencjału. Rolą coacha jest pomaganie klientowi w stawaniu się sobą, byciu tym kim jest lub chciałby być. Uwagę przykłada więc do uwolnienia tkwiącego w kliencie potencjału. Jedną z nich prezentują Eric Parsol i Monika Wray w książce „Trener i mentor”:
    Coaching jest formą wsparcia, która ma na celu usunięcie przeszkód i przekroczenie barier , które powstrzymują klienta przed realizacją swoich marzeń i aspiracji. Coach wykorzystuje umiejętności komunikacji, aby wydobyć z klienta to, co najlepsze, a także zidentyfikować przeszkody w codziennym życiu czy też pracy, które blokują jego rozwój i samorealizację. Coach wierzy, że jego klient ma ogromny potencjał, który czeka na uwolnienie i będzie działał na jego korzyść.
  • Coaching to pomoc osobie we wzmacnianiu i doskonaleniu działania poprzez refleksję na tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. (Sara Thorpe, Jackie Clifford, „Podręcznik coachingu” )
  • Proces umożliwiający uczenie i rozwój, a tym sposobem poprawę działania [...] wymagający wiedzy i rozumienia wielości stylów, umiejętności i technik odpowiednich dla kontekstu, w którym proces ten ma miejsce. (Parsloe 1999)
  • Współpracujący, zindywidualizowany, ukierunkowany na cel i zorientowany na rezultaty proces ułatwiający zmianę poprzez wspieranie samoukierunkowanego uczenia się i osobistego rozwoju w oparciu o dowody i przez włączenie etycznej praktyki. (Grant 2006)
  • Coaching jest procesem umożliwiającym ludziom odkrycie rozwiązań najbardziej odpowiednich dla nich samych i pracę nad nimi. Możliwe jest to poprzez dialog, dzięki któremu coachowany dostrzega nowe perspektywy i zaczyna lepiej rozumieć własne myśli, emocje i działania, jak również ludzi i sytuacje wokół. Coaching można stosować zarówno w przypadku pojedynczych osób, jak i całych zespołów. Nie polega on na mówieniu, lecz na zadawaniu pytań w celu wsparcia rozwoju świadomości i procesu samosterownego uczenia się.

Zapraszamy na spotkania z naszym coachem, panią Anną Szipluk.