Warsztaty „Wiem-Pomagam”

Warsztaty "Wiem-Pomagam" adresowane są do osób, które opiekują się osobą starszą, chorą, niepełnosprawną, zniedołężniałą oraz do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat opieki nad chorymi.

Warsztaty mają charakter grupy wsparcia.

Czas trwania: 6 tygodni Spotkania są raz w tygodniu, po 1,5 godziny
Cena: 255 zł
Miejsce: Siedziba SALVERE
Liczba uczestników: 4-7 osób
Tematyka spotkań: Specjalista ds. Żywienia człowieka
Liczba godzin: 4
Fizjologia starzenia się
Dieta osoby starszej
Dieta w chorobach (cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, otyłość)
Anoreksja wieku starszego
Dieta w chorobie nowotworowej
Dieta osoby leżącej
Interakcje między lekami a pożywieniem
Lekarz
Liczba godzin: 2
Udzielanie pierwszej pomocy
Rozpoznawanie m.in. udaru, zawału, ataku serca, wylewu
Pomiar ciśnienia tętniczego i normy
Pomiar tętna i normy
Coach
Liczba godzin: 2
Wzbudzanie motywacji u siebie i u podopiecznego w ciężkiej sytuacji życiowej/zdrowotnej
Radzenie sobie w sytuacjach stresowych
Pielęgniarka długoterminowej opieki domowej Higiena osób leżących i zniedołężniałych
Liczba godzin: 2
Pielęgnacja odleżyn
Zakładanie i wybór pieluchomajtek
Produkty kosmetyczne w higienie osoby starszej
Terapeuta – pracownik Domu Pomocy Społecznej
Liczba godzin: 2
Organizacja czasu wolnego osobie starszej/chorej
Alzheimer, demencja starcza– jak żyć z osobą chorą
Specyficzne zachowania osób starszych – jak sobie radzić?
Informacje dodatkowe:
  1. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje materiały
  2. Podczas warsztatów zapewniamy przerwę kawową wraz z małym poczęstunkiem.
  3. Program warsztatów zawiera czas na dyskusję, zadawanie pytań i ewentualne wymienianie się własnymi doświadczeniami.